Beoordeeld met 9,3
085 4871441

Meer interesse voor elektrische bedrijfswagens dankzij subsidieregeling

Sinds 15 maart wordt een elektrische bedrijfswagen voor ondernemers nog aantrekkelijker gemaakt door de subsidieregeling die de overheid aanbiedt. Uit de cijfers is gebleken dat ondernemers hier veel gebruik van maken. Er zijn namelijk 693 aanvragen ingediend. In de afgelopen drie maanden zijn er meer aanvragen ingediend dan dat er elektrische bedrijfswagens verkocht zijn in 2020. Vanwege de coronacrisis is de aanvraag tot vaststelling tijdelijk verlengd van 4 maanden naar 7 maanden. Dit in verband met vertraagde levertijden van elektrische bedrijfswagens. 

Subsidie elektrische bedrijfswagens

De subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s, ook wel SEBA genoemd, is een subsidieregeling voor de aanschaf of lease van een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto. Deze regeling ging in op 15 maart 2021, en geldt voor lichte bedrijfsauto’s (N1) en zware bedrijfsauto’s (N2). In dit artikel leggen wij uitgebreid aan je uit welke spelregels er gelden en hoe je de subsidie kunt aanvragen.

Het ministerie van IenW wil het budget van 20 miljoen voor de SEBA-regeling maximaal benutten. Om deze reden heeft de staatssecretaris een brief geschreven aan de Tweede Kamer om de periode tussen aanvraag en vaststelling te verruimen. Vanwege de coronacrisis is er een tekort aan microchips. Het gevolg hiervan is dat de leveringen van onder andere elektrische bedrijfswagens vertraging hebben opgelopen. Door de vertraagde leveringen redden aanvragers het niet om op tijd de aanvraag rond te krijgen, waardoor zij dus het risico lopen om de subsidie te verliezen. De staatsecretaris wil dit voorkomen door de aanvraagperiode te verlengen. Deze verlenging geldt alleen voor aanvragen in 2021.

Aanpassing SEBA

Er zijn nu twee wijzigingen voor de SEBA doorgevoerd. De periode van het aanvraagproces wordt tijdelijk verlengd naar 7 maanden. Het aanvraagproces voor tweede fase voertuigen wordt tevens verlengd naar 12 maanden. Een positieve ontwikkeling voor wat betreft de ondernemers die een elektrische bedrijfswagen overwegen.

9 redenen om de EV-Experience in Zandvoort te bezoeken

Mail of bel ons
We helpen graag

085 48 71 441 info@mobilityservice.nl