Beoordeeld met 9,3
085 4871460

Hoe werkt Private Lease?

Informatie over je leaseauto

Wat leuk dat je gaat kiezen of hebt gekozen voor een Private Lease auto van Mobility Service Nederland B.V.! Bij het ontvangen van de leaseauto heb je een berijdersboekje ontvangen met alle informatie om de komende periode te kunnen gaan genieten van jouw leaseauto. De informatie die vermeldt staat in dit boekje en de veelgestelde vragen kan je ook hieronder terugvinden op deze pagina.

Het Private Lease contract

Ieder Private Lease contract van Mobility Service Nederland B.V. voldoet altijd aan de richtlijnen van het Keurmerk Private Lease. Hierdoor weet je van tevoren en altijd waar je aan toe bent. Gedurende de volledige looptijd blijft jouw Private Lease contract hetzelfde, mits er inhoudelijk geen zaken aangepast worden. Het leasetarief kan wel veranderen wanneer bijvoorbeeld de overheid wijzigingen doorvoert. Het zal dan gaan om veranderingen zoals bijvoorbeeld een ander BTW-tarief of een gewijzigde motorrijtuigenbelasting die van toepassing is op jouw leaseauto.

Naast dat jouw Private Lease contract voldoet aan de richtlijnen van het Keurmerk Private Lease, is van tevoren al duidelijk wat is inbegrepen:

 • Reparatie & onderhoud

 • Zomerbanden

 • Verzekering

 • Pechhulp

 • Afschrijving en rente

 • Motorrijtuigenbelasting

BKR registratie

Het Private Lease contract wordt bij het BKR geregistreerd. Om een financieel verantwoord leasecontract aan te kunnen bieden, heeft het Keurmerk Private Lease dit verplicht gesteld. De reden hiervoor is dan ook ook voor je eigen belang, want op deze manier wordt overkreditering voorkomen. Je wordt zo beschermd voor het aangaan van onverantwoorde risico's. Het resultaat van onderstaande berekening is de waarde van jouw BKR registratie. In jouw leaseofferte en de leaseovereenkomst staat het registratiebedrag ook vermeld.Het registratiebedrag wordt als volgt berekend:

 • Looptijd x leasetarief = BKR registratiebedrag

Voorbeeld: Stel je sluit een overeenkomst met een looptijd van 60 maanden af en een leasetarief van €500. Dan is het registratiebedrag €30.000 en dit wordt als volgt berekend:

 • 60 maanden x €500 = €30.000

Voortijdige opzegging

Het is mogelijk om het Private Lease contract eerder te beëindigen dan oorspronkelijk afgesproken. Mobility Service Nederland B.V. hanteert een opzeggingsvergoeding van 35% van de som van de resterende maandtermijnen. Hieronder leggen wij je middels een voorbeeld uit hoe de kosten voor een vroegtijdige beëindiging van het contract wordt berekend.

Voorbeeld 1: Stel dat jouw Private Lease contract een looptijd heeft van 48 maanden en dat er tussen de 1 en 10.000 kilometer per jaar mocht worden gereden. Hiervoor betaal je een maandelijkse leaseprijs van € 500. Maar je wilt de auto na 24 maanden teruggeven. De auto heeft gedurende deze periode gemiddeld omgerekend tussen de 1 en 10.000 kilometer per jaar gereden, zoals in het contract overeengekomen. Dit betekent dat er voor 48 - 36 = 12 maanden resterend een vergoeding zal moeten worden voldaan.

De van toepassing zijnde opzeggingsvergoeding is 35% van de resterende maandtermijnen, zoals ook opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Dit resulteert in een opzeggingsvergoeding van:

 • Resterende som van de maandtermijnen: 12 maanden x €500 = €6.000

 • Resterende som van de maandtermijnen x opzeggingsvergoeding van 35% = €6.000 x 35% = €2.100

Dit betekent dat de uiteindelijke opzeggingsvergoeding €2.100 bedraagt. Dit berekende bedrag mag niet hoger zijn dat het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die al zijn betaald en nog betaald dienen te worden tot het moment van opzegging en de (hogere) termijnbedragen die je zou hebben betaald als je het Private Lease contract direct al voor de kortere duur was aangegaan met Mobility Service Nederland B.V. Mocht dit toch het geval blijken te zijn, dan betaal je maximaal het verschil als opzeggingsvergoeding. Dit gaan we verduidelijken aan de hand van een voorbeeld.

Voorbeeld 2: Als we het bovenstaande voorbeeld nemen als uitgangspositie en direct een overeenkomst voor 36 maanden hadden gesloten met een termijnbedrag van € 550,-, dan zou het onderstaand verschil opleveren:

 • Totale som van de maandtermijnen na 36 maanden: 36 maanden x €550 = €19.800

 • Totale som van de betaalde maandtermijnen na 36 maanden: 36 maanden x €500 = €18.000

 • Maximale opzeggingsvergoeding: € 19.800 - € 18.000 = € 1.800

De opzeggingsvergoeding mag maximaal het verschil zijn tussen de totale som van de maandtermijnen van het alternatieve leasecontract en het daadwerkelijk betaalde bedrag. In dit geval komt de maximale opzeggingsvergoeding dus uit op € 19.800 - € 18.000 = € 1.800. Dit betekent dat in dit rekenvoorbeeld de opzeggingsvergoeding uiteindelijk niet € 2.100 is, maar slechts € 1.800.

Let wel op: Als bij het aangaan van het Private Lease contract er vooraf een bedrag als vooruitbetaling op de leasetermijnen is gedaan, en daardoor de maandtermijn (het leasetarief) is verlaagd, wordt er tijdens de berekening van de opzeggingsvergoeding de oorspronkelijke maandtermijn gehanteerd. Met andere woorden, de maandtermijn vóór de verlaging als gevolg van de vooruitbetaling wordt gebruikt bij het berekenen van de opzeggingsvergoeding.