Beoordeeld met 9,3
085 4871441

1 op de 5 verkochte auto’s is volledig elektrisch

Elektrische auto’s worden steeds populairder. De verkoopcijfers van elektrische auto’s zijn in de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. In 2019 is het aandeel EV’s gestegen van 19% naar 22% in 2020. Dit houdt in dat 1 op de 5 verkochte auto’s in 2020 een volledig elektrische auto was. Volgens het RVO zet in 2021 deze trend zich door. In acht jaar tijd is het aantal personenauto’s in Nederland gegroeid met 8%. Dit blijkt uit het Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s 2021. In dit artikel delen wij de meest opvallende highlights uit het rapport. 

Elektrische auto’s in het c-segment met name populair onder de zakelijke rijder

Elektrische auto’s in het c-segment met name populair onder de zakelijke rijder

Uit het rapport blijkt dat de elektrische auto met name populair is onder de zakelijke rijder. Van alle elektrische auto’s wordt maar liefst 72,6 procent zakelijk gereden. Het overige aandeel bestaat uit particuliere rijders (17,9%) en private lease (4,2%). Elektrische auto’s in het C-segment zijn met name populai, gevolgd door het A- en B-segment. In de afgelopen jaren zijn de EV’s in het hogere segment afgenomen, terwijl de EV’s in het lagere en middensegment juist toenemen. Naar verwachting zal deze verdeling ook in 2021 hetzelfde blijven als in 2020.

Daling kilometrage in 2020 groter bij zakelijke rijders dan particulier

Daling kilometrage in 2020 groter bij zakelijke rijders dan particulier

Vanwege het coronavirus is het kilometrage bij zakelijke rijders in het afgelopen jaar fors afgenomen. Wat wel opmerkelijk is, is dat het kilometrage bij alle brandstoffen is afgenomen, met uitzondering van elektrische auto’s. Dit komt door de toename in elektrische auto’s. Het gemiddelde aantal kilometers van het totale wagenpark per jaar ligt rond de 14.000. In 2019 reed de gemiddelde EV op jaarbasis zo’n 23.033 kilometer.

Aandeel EV’s fors toegenomen de afgelopen jaren

Van 2013 tot en met 2016 bedroeg het aantal nieuwverkopen van EV’s slechts 1%. In de jaren daarna is het aandeel EV’s behoorlijk gestegen. In 2018 lag het percentage rond de 5 procent. Nu twee jaar later, in 2020 – was 20% van het aantal nieuwregistraties volledig elektrisch. Deze toename van EV’s in de verkoopcijfers is duidelijk te herleiden naar het fiscale beleid rondom EV’s. In het laatste kwartaal van 2020 zie je exact dezelfde piek in de verkoopcijfers als in 2019. Per 1 januari 2021 is de bijtelling verhoogd van 8% naar 12%, vandaar dat er aan het einde van het jaar een flink aantal elektrische auto’s zijn verkocht. Het fiscale beleid heeft dus wel degelijk invloed gehad op de verkoopcijfers van EV’s.

Aantal verkochte EV’s in de eu verachtvoudigd

Aantal verkochte EV’s in de eu verachtvoudigd

In de afgelopen vier jaar is het aantal verkochte EV’s in de EU verachtvoudigd, van 90.000 naar 750.000. Ook is de Nederlandse EV-markt behoorlijk groot in de EU. In 2020 had Nederland een aandeel van 10% binnen de Europese EV nieuwverkopen.

We zijn erg benieuwd hoe het aandeel van de EV’s de komende jaren zich zal ontwikkelen. Toenemende brandstofprijzen, veranderende belastingregels en strengere milieueisen spelen de EV in de kaart, wij verwachten dan ook een toename in de komende jaren.

9 redenen om de EV-Experience in Zandvoort te bezoeken

Mail of bel ons
We helpen graag

085 48 71 441 info@mobilityservice.nl