Beoordeeld met 9,3
085 4871441

Gebruikerservaring van meer dan 10.000 EV-rijders in Europa

Ieder jaar houdt NewMotion (onderdeel van Shell) een enquête – de EV Driver Survey – onder meer dan 10.000 EV-rijders in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België. Het is de grootste enquête in zijn soort in Europa. Dit rapport moet meer inzicht geven in de gebruikerservaring van EV-rijders in de belangrijke Europese markten. Als EV-expert zijn wij natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar de uitkomsten, dus wij zullen in dit artikel de belangrijkste resultaten met je delen. 

De respondenten

Respondenten

In totaal hebben meer dan 10.000 respondenten uit verschillende landen aan dit onderzoek deelgenomen. De verdeling is als volgt: 5713 respondenten uit Duitsland, 3.652 respondenten uit Nederland, 511 uit Frankrijk, 510 uit het Verenigd Koninkrijk en 200 uit België. Tweederde van de respondenten heeft een leeftijd van 25-54 jaar. De meeste EV-rijders worden gezien als early adopters. De grootste groep respondenten zijn werkzaam in de IT (13%) bankwezen en techniek (10%). De overige tweederde van de bestuurders is werkzaam op andere gebieden. Variërend van de gezondheidszorg en wetenschap.

De meerderheid beschikt tenminste over één voertuig, 37% van de respondenten geeft aan dat de elektrische auto hun enige voertuig is en meer dan de helft heeft ook nog een benzine- of dieselauto. Een minderheid van 17% geeft aan dat de elektrische auto hun primaire voertuig is. Opvallend is dat de meerderheid (59%) de EV privé heeft aangeschaft. Bij 29% wordt de auto zakelijk of privé geleast. Ook is er een kleine groep EV-rijders die beschikken over een bedrijfsauto.

Uit deze demografische gegevens kun je opmaken dat de EV-rijders in Europa in allerlei branches werkzaam zijn en zich in verschillende leeftijdscategorieën bevinden.

Opladen is het nieuwe tanken

Opladen is het nieuwe tanken

Tanken is voor de meeste mensen een gewoonte. Toch zal deze gewoonte in de toekomst meer plaats moeten maken voor het opladen. 46% van de respondenten geeft namelijk aan dat zij nauwelijks meer naar een tankstation gaan. Het aantal EV’s neemt toe en dat betekent ook dat de laadinfrastructuur zich moet voorbereiden op een grootschalige uitrol van elektrische auto’s. Een goede laadinfrastructuur is immers essentieel voor een succesvolle doorontwikkeling.

Het aantal openbare laadpunten stijgt, maar ook het aantal privé laadpalen neemt toe. Opvallend is dat 84% van de automobilisten over een eigen parkeerplaats beschikt – dus de mogelijkheid heeft om een laadpaal te laten installeren – maar dat slechts 68% een eigen laadpunt heeft. Daarnaast heeft 38% van de respondenten de mogelijkheid om hun auto op het werk op te laden. Toch is er nog een kleine groep (15%) die deze mogelijkheid niet heeft en afhankelijk is van de openbare laadpalen of het stopcontact thuis.

Op de vraag of het mee- of tegenvalt hoe vaak ze moeten laden, antwoordt 40% van de respondenten dat het aantal laadmomenten volgens verwachting is. Toch is er een kleine groep (26%) die aangeeft vaker te laden dan in eerste instantie verwacht. Ook is er een kleine groep EV-rijders (17%) die vaker dan verwacht de EV op het werk oplaadt. Het thuis opladen wordt optimaal benut. Slechts 9% geeft aan dat ze minder vaak gebruikmaken van de laadpaal thuis dan verwacht. Terwijl 31% aangeeft juist vaker de laadpaal thuis te gebruiken.

Zo’n 22% van de respondenten laadt vaker onderweg dan verwacht. Met name de openbare laadpalen op straat zijn populair. Zo’n 62% van alle EV-rijders maakt hier gebruik van. Daarna zijn de laadpalen in garages en winkelcentra het populairst. Zo’n 46% maakt hier gebruik van. Met name in Duitsland zijn de openbare laadpalen erg populair. Zo’n 79% van de EV-rijders maakt gebruik van de openbare laadpalen. Opvallend is dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het hoogste percentage heeft – namelijk 10 procent – als het gaat om nooit onderweg opladen.

Thuis opladen

De voornaamste reden waarom de EV-rijder geen laadpaal thuis heeft, is omdat zij simpelweg de mogelijkheid niet hebben. Ook is er onderzocht wat de voornaamste redenen zijn om voor een laadpunt thuis te kiezen. 47% gaf aan dat gebruikersgemak de voornaamste reden was. Daarna volgen de redenen kosten van het laadpunt (32%) en de laadsnelheid (30%).

Aangezien elektrische auto’s steeds populairder worden, zie je steeds vaker dat er bij de woning al een laadpunt aanwezig is. 10% van de respondenten geeft aan dat dit het geval was, terwijl 8% aangeeft dat het bij de aanschaf van de auto inbegrepen was.

Thuis je auto opladen heeft natuurlijk invloed op je elektriciteitsverbruik. De meerderheid (60%) van de EV-rijders geeft ook aan hier veel bewuster mee om te gaan. Daarnaast heeft 77% van de respondenten interesse in een specifiek energietarief voor EV-rijders dat hen financiële voordelen oplevert.

Noodzaak voelen om op te laden

Thuis opladen

Wat opvallend is, is dat 31% van de Nederlandse respondenten aangeeft niet dagelijks te hoeven laden. In Duitsland ligt dit percentage nog hoger met 42%. De ontwikkelingen gaan hard. De laadinfrastructuur wordt beter en ook de auto’s. Dat blijkt wel weer uit dit onderzoek. Daarnaast geeft 22% aan dat zij niet dagelijks hun EV thuis opladen.

Snelladen

Snelladen

Snelladen. Voor sommige EV-rijders heel gewoon, voor anderen een zeldzame ervaring. Ook de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Snelladers met een laadsnelheid van 350 kW DC zie je steeds meer. Hierdoor wordt het opladen langs de snelweg steeds makkelijker en efficiënter. Wat opvallend is dat van de EV-rijders die meer dan 1.000 kilometer per week afleggen, slechts 17% meer dan 1 keer per week bij de snellader staat.

Laadpassen

Laadpassen

Laden en laadpassen. Twee belangrijke zaken waar je als EV-rijder niet zonder kan. Zonder laadpas wordt opladen wel een behoorlijke uitdaging. Wij raden dan ook altijd aan om in ieder geval twee laadpassen bij je te hebben. 94% geeft aan dat zij minstens een laadpas hebben en 74% heeft in ieder geval twee of meer laadpassen. Wel heeft de meerderheid (93%) een favoriete laadpas. Dit heeft met name te maken met de voordelige tarieven van de desbetreffende laadpas, althans dat vindt 37% van de respondenten. 22% geeft namelijk aan dat dit met name te maken heeft met de betere dekking en laadlocaties. De motieven verschillen overigens behoorlijk per land. Zo geeft Duitsland bijvoorbeeld aan dat zij de voorkeur geven aan een netwerk met lagere prijzen.

Onderweg opladen blijft belangrijk. Dat blijkt wederom uit het onderzoek. 69% van de respondenten geeft aan dat de beschikbaarheid van de laadpalen bepalend is voor waar zij stoppen. Met name voor winkelcentra is dit een kans om meer publiek aan te trekken. Daarnaast maakt de meerderheid (54%) zich zorgen om de toekomst, en dan met name aan een mogelijk toekomstig tekort aan beschikbare laadpalen.

De laadinfrastructuur ontwikkelt zich in een rap tempo, maar er valt nog genoeg winst te behalen. Met name de EV-rijders die bijvoorbeeld niet op het werk of thuis kunnen opladen.

Ondanks het feit dat de milieuvoordelen een steeds belangrijkere rol begint te spelen, blijkt uit dit onderzoek dat de meerderheid van de respondenten toch eerder voor een EV kiezen uit financiële overwegingen dan vanuit milieuoverwegingen.

De toekomst van elektrische auto’s en elektrisch laden

De toekomst van elektrische auto’s en elektrisch laden

De ontwikkelingen op het gebied van elektrische mobiliteit gaan snel. De accu’s worden beter, en ook de technologie in de auto’s en de laadinfrastructuur verandert in een rap tempo. EV’s worden op verschillende manieren gestimuleerd door onder andere de overheid, maar ook steeds meer bedrijven spelen hier op in. Er komen steeds meer openbare laadpalen en  snellaadstations bij, en ook wordt er steeds meer nagedacht over het energieverbruik en zelf opgewekte energie door zonnepanelen.

Een groot deel van de respondenten (48%) geeft aan dat de laadervaring zou verbeteren door een betere beschikbaarheid van openbare laadpalen. Echter heeft de meerderheid (52%) ingezet op sneller laden. De behoefte wordt steeds groter, aangezien er op steeds meer plekken de laadsnelheid wordt geüpgraded.

Onderweg opladen

Onderweg opladen is voor de meeste EV-rijders niet nodig. Opvallend is dat 85% gemiddeld minder dan 100 kilometer per dag rijdt. Daarmee vallen de reizen dus ruim binnen de gebruikelijke actieradius van een EV. Dat betekent dus dat het huidige aanbod en laadnetwerk voldoende is voor vrijwel alle dagelijkse ritten. Uiteraard is het noodzakelijk om de laadinfrastructuur verder uit te breiden en zo in te spelen op toenemende vraag naar EV’s en laadpalen. Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat de EV-rijders uit de kleinste landen het vaakst lange afstanden afleggen.

Thuis opladen kan ook efficiënter, 30% geeft namelijk aan dat zij het thuis opladen willen integreren met thuis opgewekte hernieuwbare energie, zoals uit zonnepanelen bijvoorbeeld. Ook hebben de respondenten de behoefte dat de auto automatisch wordt herkend zonder laadpas of app, bekend als Plug & Charge.

Daarnaast wordt slim laden en buiten piekuren laden steeds belangrijker om de druk op het elektriciteitsnetwerk te verlagen. 73% van de EV-rijders zijn bereid om buiten piekuren te laden. Daarnaast denkt 60% dat slim laden een goede manier is om de overstap naar EV’s verder aan te moedigen.

De EV-levensstijl

Voor heel veel automobilisten laat je met je auto zien wie je bent en waar je waarde aan hecht. Dit geldt ook voor de EV-rijder. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij met hun EV willen aantonen dat zij denken om het milieu en daarnaast een geweldige rijervaring hebben.

De voornaamste reden voor de overstap naar EV is de klimaatverandering, althans dat geldt voor de overheid en bedrijven die hun emissiedoelstellingen willen halen. Daarnaast geeft meer dan de helft van de bestuurders aan dat zij de bevordering van het milieu (58%) een van de twee belangrijkste redenen vinden om voor een EV te kiezen. Ook is de rijervaring belangrijk, aldus 54% van de respondenten. Geld besparen is voor 34% van de respondenten een belangrijke reden om voor een EV te kiezen.

EV-rijders willen nooit meer anders

Automerken

Zodra je een EV rijdt, wil je nooit meer anders. Dat is niet alleen onze ervaring, maar dit komt ook naar voren uit het onderzoek. Slechts 4% zegt dat ze hierna weer over willen stappen op een benzine- of dieselauto. Uit de steekproef is gebleken dat maar liefst 4 op de 5 Nederlanders hierna een EV overweegt. De merken die het populairst zijn: Tesla (83%), Nissan (73%), Renault (71%) en Hyundai (67%).

Bijna de helft van de automobilisten is efficiënter gaan rijden met een EV. Dus lagere snelheden en minder snel accelereren. Hiermee willen ze de actieradius besparen. Overigens wordt er wel verschillend gereageerd op de bezorgdheid van de actieradius. 43% van de respondenten vindt het geen enkel probleem om niet met een volle accu te vertrekken voor hun dagelijkse ritten. 19% gebruikt de auto niet meer voor lange ritten en vakanties en rijdt gemiddeld gezien kortere ritten. De overstap naar een EV zorgt dus wel degelijk voor verandering in het rijgedrag.

EV-rijder zeer positief over hun auto

EV-rijder zeer positief over hun auto

Opvallend is dat de EV-rijder zeer positief is over hun auto. Op basis van duurzaamheid, kosten en gemak scoort de EV veel beter ten opzichte van een benzine- of dieselauto. EV’s scoren hoog op het gebied van milieu, maar ook de kosten blijven een belangrijke rol spelen. EV-rijders geven de voorkeur aan hun auto op basis van de kosten. Ondanks de hogere aanschafkosten, merken ook zij dat de onderhouds- en gebruikskosten aanzienlijk lager zijn. Nederland is het meest positief over hun overstap naar elektrisch. Verenigd Koninkrijk scoort hierbij het laagst.

Conclusie

De respondenten denken dat een betere actieradius de overstap naar een EV op grotere schaal aanmoedigt. Op de tweede plaats komt meer beschikbare laadpalen en op derde plek goedkopere voertuigen.

Concluderend kunnen we dus wel stellen we al een heel eind op weg zijn met EV’s, helemaal in vergelijking met andere landen, maar dat er ook nog steeds wel veel winst valt te behalen op het gebied van laadinfrastructuur, auto’s, technologie, kosten etc. Dat elektrisch rijden de toekomst is, dat is inmiddels wel duidelijk.

Profiteer nu nog van de subsidie voor elektrische bedrijfsauto's

Mail of bel ons
We helpen graag

085 48 71 441 info@mobilityservice.nl